Vizyon - Misyon
Vizyon - Misyon
Üretim ve yenilik bakış açısıyla ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırarak, dünyada teknoloji ve yenilik üreten bir firma haline gelmek, ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.